De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps
og Sct. Georgs Gilderne i Roskilde-Vestvold områdets arbejdsgruppe
til etablering af samarbejde mellem spejdere i Danmark og Litauen